boşluk boşluk
boşluk boşluk

PERİYODİK KONTROL & PERİYODİK MUAYENE HİZMETLERİ

Periyodik Muayene iş ekipmanının doğru kurulduğu ve güvenliği çalıştığına ilişkin yapılan test, deney, ölçüm ve kontrol faaliyetidir. İş ekipmanı periyodik kontrolü ilk kurulduğunda kullanılmadan önce, büyük bakım ve onarımlardan sonra, her yer değişikliğinde ve her halde mevzuatta belirtilen sürelerle yapılmalıdır. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki bütün işyerlerinde Periyodik Kontrol yapılması zorunlu hale gelmiştir.

KOMPRESÖR PERİYODİK MUAYENE

Kompresör elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek gazları sıkıştırarak basınçlandıran ekipmandır. Kompresörler basınçlardırdığı gazı tank içinde depolarlar.

Kompresör-Hava tankı zamanla korozyona maruz kalarak iç erimeye uğrar, incelen metal malzeme basınca karşı yetersiz kaldığında aniden patlar. Kompresör patlamaları oldukça tehlikeli ve şiddetlidir. Patlamanın etkisiyle metal malzemeler hızla etrafa yayılarak ciddi yaralanma ve ölümlere sebebiyet verebilir.

Kompresör Periyodik Kontrolünde temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

Elektrik İç Tesisatı Uygunluğu değerlendirilirken elektrik tesisatının ulaştığı tüm noktalardan (Makinalar, şebeke prizi, panolar vb.) topraklama ölçümü alınmalıdır.

Ölçülen topraklama direnci sınır değerlerin altında olmalıdır. Topraklama direnç sınır değerleri için salt bir doğru bulunmamakta işletmenin topraklama sitemine ve elektrik devre elemanlarına bağlı olarak belirlenmektedir.

Eksik ve uygunsuz yapılan topraklama hayat kurtarmanın aksine daha da büyük riskler oluşturmaktadır.

İŞ MAKİNASI PERİYODİK KONTROL

İş Makinası, paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver ve yol inşa makinaları ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; kara yolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçtır.

Periyodik Kontrolü yapılması gereken iş makinası örnekleri: Ekskavatör Kepçe, Loader, Dozer, Bobcat, Teleskopik Taşıyıcılar, Skreyper, Mini Yükleyiciler, Kazıyıcı, Buldozer, Delici ve benzerleridir.

İş Makinası işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili Periyodik Kontrol Raporu ekipmanla birlikte bulundurulur.

İş Makinasının mesleki eğitim almış ve operatör belgesine sahip uzman kişilerce kullanılması zorunludur.

YANGIN TESİSATI KONTROL

Yangının yayılması yanan maddenin cinsine bağlı olmakla beraber her durumda çok hızlıdır. Otomatik ve manuel Yangın Tesisatı sistemlerinde hedeflenen yangının kaynağında kontrol altına alınmasıdır. Sistemin çalışmaması, gecikmesi, yanlış kurulması vb. durumunda yangın hızla yayılacaktır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolünde, yangın dolabı, sprinkler, hidrant, yangın deposu, yangın çıkış yol ve kapıları ve yangın tüplerinin muayenesi gerçekleştirilmektedir.

Alınacak önlemlerin zamanında tespit edilmesi önemlidir. Planlı revizyonlar her zaman daha kolay ve hata oranı daha düşüktür. Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü geciktirilmemelidir.

VİNÇ PERİYODİK KONTROL

Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz.

Sık kullanılan vinç çeşitleri Monoray, Gezer Köprülü, Portal Vinç, Kule Vinç, Mobil Vinç, garaj vinci, gırgır vinç ve benzerleridir.

TEZGAH VE MAKİNALAR

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının

- Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması

- Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra,

arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve güvenlik koşullarının korunması için yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

FORKLİFT PERİYODİK KONTROL

Forklift, operatör kontrolünde denge prensibi ile yük kaldırma ve iletmede kullanılan hareketli iş ekipmanıdır. LPG, dizel ve elektrikli tipleri mevcuttur.

Forklift periyodik kontrolünde;

- Statik Yük Testi

- Dinamik Yük Testi

- Fonksiyon Testi uygulanmaktadır.

Forkliftlerin her yıl periyodik muayene yaptırılması gereklidir.

HAVALANDIRMA KONTROLÜ

Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Muayenesi proje kriterlerine uygunluğu değerlendirilir.

Havalandırma Tesisatına ait proje olmaması durumunda tesisat projesi çizilmeli ve kontrol uygunluğu projeye göre yapılmalıdır.

Havalandırma ve klima Tesisatına ait periyodik muayene ve kontrol raporları standartlarda aksi belirtilmedikçe 1 yıl geçerlidir.

NEDEN PERİYODİK KONTROL

Periyodik Kontrol Yaptırmak için Sebepler

Önlemek Ödemekten Daha Ucuz ve Kolay
Periyodik Kontroller zamanında yapılarak iş ekipmanına ait eksiklikler zamanında tespit edilip gerekli fiyat araştırması yapılarak makul çözümler uygulanabilmektedir. Yapılan harcamalar iş verimini ve iş motivasyonunu artırmakta işin durması nedeniyle kaybedilecek zaman ve külfetten kurtulunmaktadır.
Adli Sorumluluk
Çalışanın ölmesinde veya yaralanmasında adli bir suç oluşmakta, işveren ve sorumlu yönetici kazanın niteliğine göre adli bir suç olan taksirle adam öldürmek/yaralamak suçundan yargılanmaktadır. Mahkemeler taksirin niteliğine göre hapis cezası da uygulamaktadır.
Prestij Kaybı
İşletmeler için marka değeri çok önemlidir. Yıllarca emek verilen markalar bir günde istenmeyen bir iş kazası sonrasında olumsuz olarak anılmakta marka değeri zedelenmektedir.
Vicdani Sorumluluk
Kazanın meydana gelmesinde gerekli kontrollerin yaptırılmamasının neden olacağı vicdani sorumluluk. Hiç bir şey insan hayatından değerli ve öncelikli olmamalıdır.
Maddi Külfet
Rutin ve baskın denetimlerde ciddi para cezaları uygulanmaktadır. Meydana gelen iş kazaları sonucunda adli para cezaları ve tazminatlara mahkum olunmaktadır. İşin durması nedeniyle iş kaybı yaşanmakta varsa taahüt edilen iş gecikmekte ve bu nedenlerle firmalara cezai müeyyideler uygulanmaktadır.
Yasal Sorumluluk
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında iş ekipmanlarının periyodik muayenesi zorunludur. TSE, Belediyeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Şirketler ve kalite sistemini işleten şirketler Periyodik Kontrol belgelerini istemekte her kurum ve şirket kendine ilişkin bir yaptırım mekanizması işletmektedir.

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI

Mobil Vinç Muayene, Kule Vinç Muayene, Transpalet Muayene, Yürüyen Merdiven ve Bant Muayene

ÖNEMLİ İŞ EKİPMANLARI

İş ekipmanlarının periyodik muayenesi 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ile standartlarda aksi belirtilmedikçe her yıl yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Bize Ulaşın

İkitelli OSB Metal-İş Sanayi Sitesi 10. Blok Başakşehir/İstanbul

info@triakontrol.com
0(212) 973 00 78
error: Tüm hakları saklıdır. Tria Periyodik Kontrol ve Mühendislik izni olmadan kullanılamaz.