Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü yapılırken ilk sorulan soru kullanılan "topraklama sistemi" nedir olmalıdır. Topraklama sistemleri TT, TN-S, TN-C, TN-C-S ve IT olarak uygulanmaktadır. İşyerinizdeki topraklama sisteminin doğru olarak tespit edilmesi çok önemlidir. Sadece topraklama değerini ölçmek tesisatın güvenliği açısından yeterli değildir. Topraklamanın yeterliliğinin tespiti uzmanlık isteyen bir konudur. Günümüzde birçok güvenlik elemanının çalışması topraklama sisteminin doğru ve güvenli olduğu teorisine dayanmaktadır.

Yetersiz bir topraklama tesisatı ve uygunsuz bir iç tesisat kazalara ve yangınlara davetiye çıkarmaktadır. Yıllık yapılacak muayene, test ve kontrollerde uzman mühendislerimizce sisteminiz bir bütün olarak incelenmektedir. Elektrik tesisatında oluşacak küçük hatalar ciddi kazalara neden olmaktadır.

Global topraklama sisteminin dışında her tesisin toprak direnci hesaplanmalı ve sistematik olarak ölçülmelidir (ölçme tekniği detayları Ek-N’de verilmiştir), ve topraklama gerilimi (toprak potansiyel yükselmesi) hesaplanmalı veya ölçülmelidir. Eğer gerekli ise, dokunma gerilimi ispatı, hesaplama veya ölçme ile yapılmalıdır.

Topraklama Ölçümü, Topraklama Ölçüm Raporu, Topraklama Uygunluk Raporu

Global topraklama sistemi içerisindeki alanlarda toprak direncini veya topraklama gerilimini doğrulamaya gerek yoktur. Çünkü topraklama sisteminin temel (esas) tasarımı yeterlidir.

İzin verilen dokunma gerilimlerini elde etmek için özel ölçmelere gereksinim duyulursa, bunlar da saha uygulama ve denetleme planına dahil edilmeli ve proje ekindeki belgelerde tanımlanmalıdır.

TT ve TN topraklama sistem tiplerinde açma zamanları ve açma akımları tespit edilerek tesisatın topraklama direnç limitleri belirlenmelidir. Artık akım anahtarı kullanma zorunluluğu tespit edilmelidir. Bazı sistemlerde artık akım anahtarı kullanılması gerekli iken bazı sistemlerde artık akım anahtarı kullanılması sistem güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Yanlış yapılacak tesisatta topraklama kaçak akımı büyüterek can kaybı riskini de arttırabilmektedir.

Topraklama ve elektrik tesisatında salt bir doğru bulunmamakta sistem tipi, devre elemanları ve cihaza bağlı olarak bir kontrol ve muayene yapılması gerekmektedir. Elektrik ve topraklama tesisatınızı konusunda uzman mühendis ve teknikerlerce yönetmelik ve standartlara uygun olarak incelemesini ve kontrol edilmesini tavsiye ederiz.

Topraklama Ölçümü Kaç Olmalıdır?

Elektrik Tesisatı Kontrollerinde geçmişten beri yanlış olarak uygulanan 2 Ω, 5 Ω ve 10 Ω ve sınır değerleri doğruluk ifade etmemektedir. Sınır değerler Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilmiş olup uygulanan topraklama sistemine, kullanılan devre elemanı na, kaçak akım rölesi uygulamasına, ıslak zemin uygulamasının olup olmadığına bağlı olarak belirlenmektedir. Ayrıca topraklama ölçümü sınır değerleri paratoner, trafo, elektrik panosu veya diğer ekipmanlar için farlılık teşkil etmektedir.

Topraklama ölçümü konusunda yetkin ve uzman personelce yapılmalı sistem elemanları dikkate alınarak raporlandırılmalıdır.

Prizden Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

Elektrik enerjisinin bulunduğu prizlerde koruma topraklaması yapılarak gerekli tedbir alınmalıdır. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ nde  belirtilen periyotlarda topraklama ve diğer tesisat kontrolleri yapılmalıdır. Elektrik prizlerinden topraklama ölçümü yapmada en pratik ve seri metot çevrim empedansı metodudur. Bu metot yardımıyla hesaplanan sınır değerin altında topraklama yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.

Topraklama Ölçümü Noktaları Nasıl Belirlenir ?

Elektrik İç Tesisat Uygunluğu ve Topraklama Ölçümü Raporunda en sık karşılaşılan hatalardan biri de topraklama ölçüm noktalarının yanlış ve eksik belirlenmesidir. Ölçü aleti ile topraklama ölçümü yapılırken işyerinde mevcut panolardan, metal gövdeli makina ve iş ekipmanlarından, gerekli durumlarda trafodan, işyerindeki bütün elektrik prizlerinden ölçüm alınmalıdır.

Sık karşılaşılan diğer hata da örnekleme metodu ile topraklama ölçümü yapılabileceği belli noktalardan ölçüm yapılarak diğer noktalarda da topraklama ölçüm sonuçlarının doğru olması beklenmektedir. Bu metod iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları için sağlıklı ve doğru bir metod olmamakla beraber mevzuat da buna izin vermemektedir. Elektriğin ulaştığı bütün noktalar korunmalı ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.