Basınçlı Kap ve Tesisatların Periyodik Kontrolleri,

22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği,

31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan

ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır.

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile iş ekipmanlarının ve Basınçlı Kap ve Tesisatın periyodik kontrol ve muayenesi zorunlu hale gelmiştir. Yönetmelik kapsamında;

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Basınçlı Kap Periyodik Kontrol, Basınçlı Tesisat, Periyodik Kontrol, Periyodik Muayene

İşverence, Arızaya Sebep Olabilecek Etkilere Maruz Kalarak Tehlike Yaratabilecek Basınçlı Kap ve Tesisatın;→ Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

→ Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.

→ Basınçlı Kap Periyodik Kontrol sonuçları ve raporları kayıt altına alınmalı ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmalıdır.

→ Seyyar tipte olan basınçlı kaplar işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulmalıdır.

Periyodik Kontrolü Zorunlu Basınçlı Kaplar

Kompresör Hava Tankı Periyodik Kontrol

Sıcak Su (Kalorifer Kazanı) Periyodik Kontrol

Kaskat Kazan Periyodik Kontrol

Buhar Kazanı Periyodik Kontrol

Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrol

Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol

Boyler Tankı Periyodik Kontrol

Buhar Jeneratörü Periyodik Kontrol

Akümülatör Periyodik Kontrol

Genleşme Tankı Periyodik Kontrol

Hidrofor Periyodik Kontrol

Otoklav Periyodik Kontrol

Basınçlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrol

Basınçlı Boyama Kazanı Periyodik Kontrol

Tria Kontrol bünyesinde bulunan Yetkili ve Uzman Makine Mühendislerince kompresör hava tankı periyodik kontrol ve muayenesi yapılmaktadır. Yapılan muayene neticesinde yönetmelik ve kriterlere uygun olarak periyodik kontrol raporu düzenlenmektedir.

Artık günümüzde iş sağlığı ve güvenliği her zamankinden daha da önemli bir konuma gelmiştir. Zamanında test ve kontrolleri yapılmayan bir kompresör hava tankı, işletmede yaşanacak bir kazaya, can ve mal kayıplarına davetiye çıkarmaktadır. İşletmenin yazılı ve görsel basında yer alabilecek olumsuz reklamı, maddi külfetler tazminatlar, işin durmasının yanında kaybedilen insan hayatı istenmeyen durumlardır.

Zamanında yapılan kontroller ile Yasal sorumluluğun yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca işin plansız durması engellenerek planlı revizyon çalışmaları kolaylıkla yapılabilmektedir.