Kazan Dairesi Uygunluk Belgesi Nedir

Kazan dairesi uygunluk belgesi, kazanın çalışma alanının teknik yeterliliği, iş güvenliği önlemleri, kazan kapasitesi, besleme sistemi, havalandırma, yangın ve elektrik sistemlerinin yerindeliğini içeren kontrol sonucunda verilen raporu ifade etmektedir. Kazan dairesinin her yıl zorunlu periyodik kontrolü yapılarak kazan dairesi uygunluk belgesi hazırlanmalıdır.[1]

Kazan sistemleri ısıtma, buhar enerjisi, sıcak su elde edilmesi vb. ihtiyaçlar için kullanılmaktadır. Doğru ve güvenli kullanım için kazan sistemlerinin bulunduğu kazan dairesi uygunluk belgesi alınarak raporlandırılmalıdır.

Kazan Dairesi Uygunluk Belgesinde Nelere Dikkat Edilir

→ Kazan besleme sistemi

→ Yangın Tesisatı

→ Kazan konumu

→ Elektrik Tesisatı

→ Uyarı ve İkaz Sistemleri

→ Kazan güvenlik ekipmanları

→ Enerji kaynaklarının (doğalgaz, katı yakıt vb.) yerindeliği (konum, koruyucu tedbirler)

→ Kazan Tipi

→ Yardımcı elemanlar

Kazan dairesi muayenesinde belirleyici en önemli unsur kazan yakıt tipi ve kazan tipidir. Besleme sistemine göre güvenlik elemanları, kazan konumu ve diğer önlemler değişmektedir. Ek olarak kazanın kapasitesine göre kazan dairesinde alınması gereken tedbirler yine değişkenlik göstermektedir. [2]

Kazan Yakıt Türleri Nelerdir

Kazanın çalışmasında kullanılan besleyici enerji (yakıt tipi) kazanın çalışma sistemini de değiştirmektedir. Kazan yakıt tipine göre alınması gerekli önlemler değişkenlik göstermektedir.

→Gaz yakıtlı

     ο Doğal gaz

→ Sıvı Yakıtlı

     ο Motorin

     ο Fuel-oil

→ Katı Yakıtlı

     ο Taş Kömürü

      ο Odun

Kazanlar ek olarak ısıtıcı akışkan cinsine, kazanın yapısal tasarımına kazanın biçimine, yanma odasının basıncına, kazan yapımında kullanılan malzemenin cinsine göre çok farklı şekilde de sınıflandırılmaktadır.

Kazan Dairesinde Meydana Gelen Önemli İş Kazaları:

  • Yangın
  • Patlama
  • Elektrik çarpması
  • Kazan patlaması
  • Isı nedeniyle yanmalar
  • Parça fırlaması
  • Yüksekten düşme

REFERANSLAR

  1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik