Kaçak Akım Rölesi Testi

Artık akım anahtarı elektrik tesisatında kullanılan güvenlik elemanıdır. Yaygın olarak 30mA ve 300 mA kaçak akım röleleri kullanılmaktadır. Ancak artık akım anahtarları farklı kaçak akımlarda da üretilmekte ve kullanılabilmektedir. Kaçak Akım Rölesi, Sistemin kaçağına uygun olarak seçilmeli ve düzenli periyotlarla kontrol edilmelidir. Artık akım anahtarı kaçak durumunda açmalıdır. Her cihaz, ekipman ve sistem bozulabilir arızalanabilir. Bazı sistemlerde arıza durumu tespit edilmesi işyerleri için oldukça zordur. Ancak bu arıza telafisi imkansız zararlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle devamlı kullanılmayan sadece öngörülen hata anlarında kullanılan/kullanılması planlanan ekipmanlarının çalışmama ve arıza yapma lüksü yoktur. Bu nedenle bu ekipmanlar titizlikle kontrol edilmelidir.

Kaçak akım rölesi testi, Artık akım anahtarının her yıl zorunlu periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. Kontrollerinizi yaptırmakta gecikmeyin.

Tria Periyodik Kontrol ve Mühendislik, Kaçak akım rölelerinin açma zamanı ve açma akımını test ve analiz ederek standart ve yönetmeliklere uygunluğunu raporlandırmaktadır. Unutulmamalıdır ki geç açacak bir kaçak akım rölesi yangına veya can kaybına neden olacaktır. Elektrik tesisatınıza ilişkin kontrollerinizi yaptırmakta gecikmeyin.