25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile iş ekipmanlarının, Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü ve Muayenesi zorunlu hale gelmiştir. Yönetmelik kapsamında;

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

- Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

- Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.

Kontrol sonuçları raporlar kayıt altına alınmalı ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmalıdır.

İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulmalıdır.

Tria Kontrol bünyesinde bulunan Yetkili ve Uzman Makine Mühendislerince Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü yapılmaktadır.

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü Esasları

Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü ve Muayenesinde, projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Havalandırma ve klima Tesisatına ait periyodik muayene ve kontrol raporları standartlarda aksi belirtilmedikçe 1 yıl geçerlidir.

Periyodik kontrol kriteri için referans olarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanmaktadır. İmalata yönelik test ve deneyler uygulanmamaktadır.

Havalandırma Tesisatı Projelendirilmesi

Esas olarak havalandırma tesisatı projelendirildikten sonra kurulumu yapılmalıdır. Tesisat üzerinde yapılan revizyon ve büyük bakımlardan sonra gerekli ise proje yenilenmelidir.

Mevcut havalandırma tesisatı için proje bulunmaması durumunda uzman mühendis kadromuzla işletmede keşif ve tespitler yapılmaktadır. Havalandırma tesisatı, kanal ve menfezlerin teknik resim çizimleri hazırlanmaktadır. Tesisatınızın verimliliğine ilişkin yol gösterici öneri ve değerlendirmeler hazırlanmaktadır.