Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü Hakkında

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü ve diğer zorunlu periyodik kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin. Önlemek ödemekten çok daha ucuz ve kolaydır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü ile Amaçlanan

Yangının ne zaman ve nasıl çıkacağını öngörmek oldukça zordur. Can ve mal güvenliğinin zamanında ve etkili olarak korunması için Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü ve muayenesi yapılmalıdır.Yangınla ilgili önlemlerde yangının zamanında ve etkili olarak kontrol altına alınması amaçlanmaktadır. Kişilerin korunması birinci plandadır. Uygun tip ve boyutlarda kaçış yolları ve acil çıkış kapıları ile çalışanların güvenli çıkışı sağlanmakta ve yangının hapsedilmesi amaçlanmaktadır.

Yangının Yayılımı

Yangının yayılması yanan maddenin cinsine bağlı olmakla beraber her durumda çok hızlıdır. Otomatik ve manuel Yangın Tesisatı sistemlerinde hedeflenen yangının kaynağında kontrol altına alınmasıdır. Sistemin çalışmaması, gecikmesi, yanlış kurulması vb. durumunda yangın hızla yayılacaktır. Yangın tesisatı sisteminde olası hata ve noksanların önceden tespit edilip giderilmesi telafisi imkansız kayıpların önüne geçecektir.

Bradford Stadı Yangını

Bradford Stad yangını yangın yayılım hızını gözler önüne seren dramatik bir örnektir. Yangının küçük bir alev şeklinde 46. saniyede başladığı görülmekte ve 04:09 da stadı tamamen kapladığı görülmektedir.

Açık bir statta seyircilerin sahaya inerek kurtulduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu yangında maalesef 56 kişi hayatını kaybetmiştir.

Parlayıcı patlayıcı maddelerin veya petro-kimyevi maddelerin bulunduğu kapalı bir alanda yangından kaçışın sadece belirlenen yangın kapılarından sağlandığı ve tüm çalışanların buralardan tahliye edilmesi gerektiği düşünüldüğünde yangından korunmanın oldukça ciddi bir iş olduğu anlaşılmaktadır.

Ne Yapılmalı?

İşletmenizde bulunan Yangın Dolapları ve Tesisatı, Hidrantlar, Yangın Motorları, Yağmurlama Sistemi (Sprinkler) kontrolü yapılarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü yapılmakta ve aynı yönetmelik gereğince raporlarınız hazırlanmaktadır.

Tria Periyodik Kontrol Mühendislik, yetkili uzman personelince yapılan muayenelerde  ulusal ve uluslararası standartlar, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve proje kriterleri ile saha uygulamaları titizlikle incelenmekte ve tüm sistem için raporlandırılmaktadır.

Alınacak önlemlerin zamanında tespit edilmesi önemlidir. Planlı revizyonlar her zaman daha kolay ve hata oranı daha düşüktür. Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü geciktirilmemelidir.

İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,

→ Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.

→ Kontrol sonuçları raporlar kayıt altına alınmalı ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanmalıdır.

→ İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulmalıdır.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü Yasal Düzenleme

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile iş ekipmanlarının periyodik kontrol ve muayenesi zorunlu hale gelmiştir.Yönetmelik kapsamında;

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanınperiyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatının Periyodik Kontrolleri;

→ Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı,

→ TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

→ Yangın Tesisatına ait Periyodik Muayene ve Kontrol raporları standartlarda aksi belirtilmedikçe 1 yıl geçerlidir.

Periyodik kontrol kriteri için referans olarak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir. Kapsamı periyodik kontrolle sınırlı olmayan standartlar için periyodik kontrole ilişkin hükümler uygulanmaktadır. İmalata yönelik test ve deneyler uygulanmamaktadır.

REFERANSLAR
  1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
  3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu