Katodik Koruma Nedir / Katodik Koruma Ölçümü Nedir?

Katodik koruma bir metal koruma yöntemidir. Katodik Koruma, bir galvanik hücrede oksidasyon reaksiyonunun anodda yoğunlaştığı ve aynı hücrede katodun korozyonunu baskıladığı bir elektrokimyasal korozyon kontrolü aracıdır. [1] Katodik koruma ölçümü, korozyona karşı korumanın yeterliliği için düzenli aralıklarla yapılması gerekmektedir.

Katodik korumanın ilk pratik uygulaması 1820 yılında Sir Humphrey Davy tarafından uygulanmıştır. Davy’nin tavsiyeleri Kraliyet Donanması savaş gemileri üzerinde uygulanarak demir ve çinko ile deniz suyuna karşı koruma sağlamıştır. [2]

Korozyon, elektrik akımlarının mikro veya makro ölçekte geçişini içeren elektro-kimyasal bir süreçtir. 

Katodik Koruma Ölçümü Nasıl Yapılır?

Elektrot potansiyeli referans elektrotlar ile ölçülür. Bakır-bakır sülfat, gümüş/ gümüş klorür veya saf çinko elektrotlar kullanılarak. Korozyon hücresinin anotu ile elektrolit arasındaki ara yüzdeki potansiyeli belirlemek için elektrot potansiyeli ölçümlerinin yorumlanması eğitim gerektirir.[3]

Katodik Koruma Nasıl Yapılır?

Günümüzde katodik koruma ölçümü iki farklı uygulama metodu bulunmaktadır:

 ⇒Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma

 ⇒Galvanik Anotlu Katodik Koruma

Katodik Koruma Sitemleri Nerelerde Uygulanır

Katodik koruma firmaları, katodik koruma sistemlerini genel anlamda uyguladığı sektörler aşağıda sıralanmıştır. Aşağıdaki sektörler dışında da katodik koruma sistemleri uygulanmakta ve katodik koruma ölçümü yapılabilmektedir.

⇒Boru Hatlarında

⇒Depolama Tankları

Çelik Kazık

⇒Gemilerde Katodik Koruma

Denizcilikte

 İskele

 Liman

 Açık Deniz Yapıları

⇒Galvanize Çeliklerde

Otomobillerde

⇒Boyler

⇒İç Katodik Koruma

⇒Betonda Çelik

Katodik Koruma Raporu, Katodik Koruma Ölçüm Raporu

Korozyon kontrolü iş üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir ve düzenli olarak denetlenmelidir. Kontrol kaybının ciddi sonuçları olabilir. Katodik koruma ölçülerek korozyon koruması katodik koruma raporu ile ilgililere sunulur. 

Bize ulaşın ve İşin durması, hukuki ve idari yaptırımlar, olumsuz imaj ve reklam vb. bir çok riskten kurtulmanıza yardımcı olalım.

REFERANSLAR

1- https://www.corrosionsource.com

2- National Physical Laboratory-Cathodic Protection in Practise

3- Roberge Sect. 11.4.1, s.886v