Rafların Statik Analizi

Raf Sistemlerinin muayenesi yapılmadan önce raf taşıma kapasitesi hesabı yapılmalıdır.  Bu nedenle öncelikle rafların statik analizi yapılarak kontrol edilecek raf sisteminin taşıma kapasitesi bulunmalı ve  raf projesi çıkarılmalıdır. Sonrasında yapılan raf statik hesabı ile rafların kaldırabileceği azami yük miktarı belirlenmeli, destekleyici bileşenleri tespit edilmelidir. Mevcut Rafın dayanım hesabı sonucunda güçlendirilmesi gerekli bileşenler yerleştirilmelidir. Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü yapılırken rafların statik analiz raporu dikkate alınmalıdır.

Statik analiz raporu ankraj noktaları, dikey ve yatay bileşenler ve profil tipleri dikkate alınarak yazılım programları vasıtasıyla analiz edilerek oluşturulmaktadır. Analiz raporu sonucunda güçlendirilmesi gerekli alanlar istenen azami yüke göre tespit edilebilmektedir. 

Statik analizi yapılmamış projesi olmayan raflar tehlike oluşturmaktadır. Yüklenecek yük miktarı tespit edilememekte, dayanımı bilinmemektedir.

Raf statik hesabı yaygın olarak kullanılan terimdir. Ancak statik raf hesabında dinamik yükler deprem yükleri de dikkate alınmaktadır. Raf statik analizi raf dinamik analizini ve deprem etkisini  de kapsamaktadır.

Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü

Raflar depo, antrepo, marketler, makina ve imalat sanayi vb. bir çok işyerinde ürünlerin/mamüllerin depolanması amacıyla kullanılan genellikle metal/ahşap/plastik türevli malzemeden üretilmiş dikine istifleme sistemleridir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ile Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü nün her yıl yaptırılması zorunlu hale gelmiştir. Raf Sistemleri Periyodik Kontrolü mevcut raf statik projesi dikkate alınarak yapılması tavsiye edilmektedir.

Raf yüksekliği ve rafın taşıyacağı yük arttıkça risk büyümektedir. Özellikle hareketli iş makinalarının yoğun çalıştığı alanlarda bulunan raf sistemleri daha sık periyodik kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

Raf sistemleri muayenesi nde taşıyabileceği azami yükün tespiti önemlidir. Aynı zamanda rafların taşıma kapasitesi (rafın kaldırabileceği azami yük) rafların üzerinde kolaylıkla görebilecek konumda bulunmalıdır.

Raf Sistemleri Güçlendirme Projesi

Raf Sistemlerinin taşıyabileceği azami yük miktarını analiz programı yardımıyla tespit edebiliyorduk. Ancak yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde raf sistemi taşıma kapasitesinin yeterli olmadığı ve artırılması istendiği durumlarda raf sisteminin güçlendirme projesi hazırlanmalıdır. Yapılan analiz ile rafın taşıyabileceği azami yük miktarı artırılabilmesi mümkündür. Analiz ve değerlendirmeler sonucunda raf üzerinde belirli iyileştirmeler yapılmalı ve depo raf sisteminin son periyodik kontrolü yapılarak proje onaylanmalıdır.

Bize bugün ulaşın ve rafların statik analizi ve depo raf periyodik kontrol ilişkin emniyet, güvenilirlik ve kanuni gerekliliklere uygunluğunu nasıl sağlayabileceğinizi keşfedin.

Referanslar

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu