Kompresör Periyodik Kontrol ve Hava Tankı

Kompresör hava tankının işletme koşullarında çalışma basıncının 1.5 katında hidrostatik olarak test edilmesi işlemine Kompresör Periyodik Kontrol denilmektedir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında kompresör ve hava tankı muayenesi en geç yılda 1 kez yaptırılması zorunlu hale gelmiştir.

Kompresör-Hava tankı zamanla korozyona maruz kalarak iç erimeye uğrar, incelen metal malzeme basınca karşı yetersiz kaldığında aniden patlar. Kompresör patlamaları oldukça tehlikeli ve şiddetlidir. Patlamanın etkisiyle metal malzemeler hızla etrafa yayılarak ciddi yaralanma ve ölümlere sebebiyet verebilir.

Artık günümüzde iş sağlığı ve güvenliği her zamankinden daha da önemli bir konuma gelmiştir. Zamanında test ve kontrolleri yapılmayan bir kompresör hava tankı, işletmede yaşanacak bir kazaya, can ve mal kayıplarına davetiye çıkarmaktadır. İşletmenin yazılı ve görsel basında yer alabilecek olumsuz reklamı, maddi külfetler tazminatlar, işin durmasının yanında kaybedilen insan hayatı istenmeyen durumlardır.

Kompresör Fenni Muayene Raporu

Kompresör fenni muayenesi ve kompresör periyodik kontrolü esasında aynı belge olup resmi kurumlarca, iş güvenliği uzmanlarınca istenmektedir. Kompresör fenni muayene raporu örneği ve kompresör periyodik kontrol raporuna bakıldığında fark olmadığı görülecektir.

Kompresör Fenni Muayene Raporu, İstanbul ve genelinde Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt gibi bir çok belediye tarafından işyeri açılışında istenen zorunlu belgeler arasındadır.

İşyeri açılışı dışında belediyeler rutin olarak kompresör fenni muayene yapılıp yapılmadığı kontrol etmekte ve tutanak altına alınmaktadır. Öyle ki bu kompresör muayene raporu olmayan işyerleri geçici olarak mühürlenebilmektedir.

Kompresör Hava Tankı Patlamaya Karşı Dayanıklı Bölmede Bulunmalıdır

Kompresörler sıkıştırdıkları havayı bir tank içine iterler ve sıkışan hava basınçlanır.  Basınçlı havayı tutan tank gerilime dayanamadığında şiddetle patlayacaktır.

Patlamanın önlenmesi birinci esastır. Ancak ek önlemler de gereklidir. Bu önlem patlamaya karşı dayanıklı bölmedir. Hava tankları patlamaya karşı güvenli, insanların bulunmadığı bir bölümde olması patlama esnasında oluşabilecek yaralanma ve kayıpları önleyecektir.

Kompresör Hava Tankı Testi

 

Kompresör Periyodik Kontrol Yasal Mevzuat

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği EK III’te basınçlı kapların temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Zamanında yapılan kompresör periyodik kontrol ile yasal sorumluluğun yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca işin plansız durması engellenerek planlı revizyon çalışmaları kolaylıkla yapılabilmektedir.

Tria Kontrol bünyesinde bulunan Yetkili ve Uzman Makine Mühendislerince kompresör hava tankı periyodik kontrol ve muayenesi yapılmaktadır. Yapılan muayene neticesinde yönetmelik ve kriterlere uygun olarak periyodik kontrol raporu düzenlenmektedir.

Referanslar

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu