Jeneratör Periyodik Kontrol

Jeneratör Periyodik Kontrol ve Jeneratör Periyodik Bakım kavramları sık sık karıştırılmaktadır. Kısaca açıklamak gerekirse periyodik bakımda ekipmanın günlük haftalık 3 aylık bakımları yapılmaktadır. Gerekli parça değişimi, yağlama vb. işlemler yapılmaktadır. Jeneratör Periyodik Kontrol İş Güvenliği mevzuatına uygun olarak gerekli test, muayene, kontrol ve ölçüm faaliyetlerini içermektedir.

Diğer sık rastlanan kavram kargaşası da; Jeneratör bakımı yönetmelik, Jeneratör Periyodik Kontrol yönetmelik, Jeneratör Periyodik bakım yönetmeliği vb. ifadeler oluşturmaktadır.  Bu ve benzeri isimde yönetmelik bulunmamaktadır.

Jeneratör Periyodik Kontrol Zorunluluğu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna dayanarak çıkarılan iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Jeneratör Periyodik Kontrol Raporu Örneğinde çoğunlukla bu zorunluklar belirtilmektedir.

Jeneratör Periyodik Kontrol Süresi standartlarda aksi belirtilmedikçe 1 yıl olarak belirlenmiştir. Risk durumu dikkate alınarak bu süre kısaltılabilir.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar(*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.