Elektrik İç Tesisleri Uygunluk Termografik Muayene

Termografik muayene ile fazlar ve devre elemanlarının termal çalışma şartları, sistemin dengesi, Elektrik tesisatın ısınma ve termal haritalandırılmasının ve yeterliliğinin incelenmesi gerekmektedir. Elektrik panolarına ait her devre elemanı (sigorta, kaçak akım rölesi, termik manyetik şalter, fazlar vd.) ve iletim hatları uzman elektrik mühendislerince termal kamera ile analiz edilmekte ve raporlanmaktadır.

Elektrik İç Tesisleri Uygunluk ve Denetlenmesi kapsamında, bütün elektrik devre elemanlarının, elektrik taşıyıcıların, trafo, kaçak akım rölelerinin termal kamera incelemesi ile sistem ve hatlarda meydana gelen ısınma ve sıcaklık yükselmeleri tespit edilmektedir.

Yangınların oldukça büyük bir kısmı elektrik kaynaklıdır. Elektrik İç Tesisatı mükemmel olarak tasarlanmış olabilir fakat bu mükemmel tesisatınız zaman içinde yıpranacak ve bakıma ihtiyacı olacaktır.  Tesisatlarda dengesiz yüklenme nedeniyle ciddi ısınmalar oluşmakta ve yangına sebebiyet vermektedir. Bakım maliyetlerinin düşürülmesi ve zamana yayılması adına termal ve ısıl incelemelerin titizlikle yapılması gerekmektedir. Kablonun gittiği alanlara yangın hızla yayılmakta can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Basit ve zamanında yapılan müdahalelerle işinizi ve işletmenizi koruyun.

Bize ulaşın ve İşin durması, hukuki ve idari yaptırımlar, olumsuz imaj ve reklam vb. bir çok riskten kurtulmanıza yardımcı olalım.