Paratoner Ölçümü ve Periyodik Kontrol

Paratoner tesisatı da elektrik tesisatının önemli bir parçasıdır. Genellikle binaların üzerinde sivri bir çubuk şeklinde ne işe yaradığı çok da merak edilmeyen bu ekipmanın her yıl kontrol edilmesi zorunludur. Paratoner ile binaların ve tesislerin yıldırımdan korunması sağlanır.

Paratoner havadaki kontrolsüz elektrik yükünün güvenli bir şekilde toprağa iletilmesini gerçekleştirir. Ancak bu büyük enerji kontrolsüz olarak sisteminize ve elektrik tesisatınıza yani cihazlarınıza, makinelerinize de akabilir. Paratoner tesisatı ile yıldırım işletmenize zarar vermeden toprağa iletilmelidir.

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı yerlerde, yüksek bina ve bacalar ile direk veya sivri çıkıntılar gibi yüksek yerler bulunan binalarda, yıldırıma karşı yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tedbirler alınmalı ve tesisler kurulmalıdır.