Forklift Periyodik Kontrol

Forklift Periyodik Kontrol, Periyodik Muayene, Elektrik ve Dizel Forklift

Forklift Periyodik Kontrol

Forklift Periyodik Kontrol, çatal ile alınan yükün taşınması, kaldırılması, istiflenmesi vb. işlemlerinde kullanılan iş ekipmanına forklift denir. 

→Statik yük testi

→Dinamik yük testi

→ Fonksiyon testi yapılır.

Yapılan test kontrol ve muayeneler neticesinde kontrolü yapılan periyodik kontrol raporu hazırlanır. Periyodik test raporunda belirtilen eksikler giderilmeli ve ekipmanın düzenli bakımlarına devam edilmelidir.

Kontroller konusunda uzman ve yetki belgesine sahip makine mühendislerince yapılmalıdır. Kullanılması uygun bulunmayan ekipmanlar noksanlıkları giderilinceye kadar kullanılmamalıdır. Noksanlıkları giderildikten sonra yeniden periyodik kontrolü yapılarak yeni rapor hazırlanmalıdır. 

Forklift Periyodik Kontrol Süresi

Forklift kontrol süresi işletmede yer alan riskler, kullanım sıklığını, forklift yaşı gibi çeşitli faktörler değerlendirilerek belirlenebilmektedir. Ancak İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında azami süre 1 yıldır. İşyeri ve iş güvenliği uzmanı birlikte karar vererek bu süreyi 3 ay, 6 ay gibi periyotlara indirgeyebilir.

Forklift Periyodik Kontrol Formu

Forklift Periyodik Muayene sırasında kullanılan forma forklift periyodik kontrol formu denilmektedir. Bu form rapor değildir. Saha tutanağıdır. Forklift muayenesi esnasında yapılan ölçümler bu form üzerinde yer almaktadır. Forklift Periyodik Muayene Formu örneğinde statik ve dinamik testler kaldırma yüksekliği, kontrol edilen hususlar ve kontrolü gerçekleştiren kişilere ait bilgiler yer almaktadır.

Forklift Periyodik Muayenesinde Dikkat Edilen Hususlar

Forklift Periyodik Muayenesinde, forklift tekerlekleri, kaldırma mekanizması, forklift çatalları, ikaz sistemi, güvenlik donanımı, talimatlar ve uyarı işaretleri, dinamik ve statik yük testi ile fonksiyon testleri yapılmaktadır. Periyodik Kontrol öncesinde ekipmanın genel durumunu kontrol ederek hazırlık yapmanız kontrol sırasında olası hataların önceden giderilmiş olmasını sağlayacaktır.

Forklift Periyodik Muayene Raporu Nerede Kullanılmaktadır

Forlikt periyodik muayene raporu Bakanlıklar, Belediyeler ve diğer resmi kurumlarca talep edilmektedir. Başakşehir, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt gibi bir çok belediye İstanbul ve çevresinde işyeri açılışında istenen evraklarda periyodik kontrol raporlarını ön şart olarak istemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş güvenliği uzmanları bu belgeleri işverenlerden talep etmektedirler. Olası bir kaza halinde mahkeme ve bilirkişilerce bu belgeler yine talep edilmekte, kusur durumları ve tazminatlarda raporlar etkili olmaktadır. Adli ve idari yaptırımlardan korunmak için periyodik kontrollerinizi zamanında yaptırınız.

TRİA Periyodik Kontrol İstanbul ve çevresinde hizmet vermektedir. Türkiye genelinde Periyodik Kontroller için lütfen İletişime geçiniz.

RERANSLAR

  1. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
  2. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık  ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik