Forklift Periyodik Kontrol

Yük taşıma ve iletme de kullanılan ve yönetmelikte Kaldırma ve İletme Ekipmanı olarak tanımlanan Forklift Periyodik Kontrol ünün  her yıl yapılması zorunludur. Forklift muayenelerinde;

→Statik yük testi

→Dinamik yük testi

→ Fonksiyon testi yapılır.

Yapılan test kontrol ve muayeneler neticesinde kontrolü yapılan forklift periyodik kontrol raporu hazırlanır. Periyodik kontrol raporunda belirtilen eksikler giderilmeli ve ekipmanın düzenli bakımlarına devam edilmelidir.

Kontroller konusunda uzman ve yetki belgesine sahip makine mühendislerince yapılmalıdır. Kullanılması uygun bulunmayan ekipmanlar noksanlıkları giderilinceye kadar kullanılmamalıdır. Noksanlıkları giderildikten sonra yeniden periyodik kontrolü yapılarak yeni rapor hazırlanmalıdır. 

İstanbul ve çevresinde hizmet vermekteyiz. Türkiye genelinde Periyodik Kontroller için lütfen İletişime geçiniz.