Demir Kesme Makinası Periyodik Kontrol

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanarak çıkartılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında İnşaat demir kesme makinası periyodik kontrol yaptırılması zorunludur. Standartlarda belirtilen periyodik kontrol süresi dikkate alınır, ancak her halde inşaat demir kesme makinası periyodik kontrol süresi 1 yılı aşmamalıdır.

İnşaat/ Yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde metalleri kesme amacıyla kullanılan iş ekipmanlarına demir kesme makinası / inşaat demiri kesme makinası denir. Elektrikli ve tamamen beden gücü ile çalışan tipleri mevcuttur.

İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

İnşaat demiri kesme makinası elektrikli çalışan tip olması halinde gövde topraklamasının bulunmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca iş ekipmanın, iş makinası bakım formu oluşturulmalı ve düzenli olarak takip edilmelidir.

Tria Periyodik Kontrol ve Mühendislik, İnşaat Demiri Makinası Periyodik Kontrollerini bünyesinde bulunan Makine Mühendislerince kontrol etmekte ve Periyodik Kontrol Raporunu hazırlamaktadır. Kontrol neticesinde tespit edilen noksanlıklar işyerince giderilmeli ve ekipman yeniden kontrol edilmelidir.