Caraskal Periyodik Kontrol

Yük Kaldırma amacıyla kullanılan kaldırma ekipmanlarının İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında belirli periyotlarla test ve muayeneleri yapılmalıdır. Sanayi ve endüstride bir çok alanda kullanılan Caraskalların zamanında periyodik kontrole tabi tutularak eksiklik ve noksanlıkların giderilmesi gerekmektedir. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, caraskal periyodik kontrol için, beyan edilen işletme yükünün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olmalıdır. Ayrıca Kaldırma Araçlarının bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır. Ek olarak caraskal periyodik kontrol testinde yapılacak olan dinamik deneyde deney yükü beyan edilen işletme yükünün en az 1,1 katı olması gereklidir. 

Kaldırma ve İletme Ekipmanı periyodik test, kontrol ve muayene hizmetleri arasında:

 • Frenlerin, debriyajların, kasnakların ve tel halat bağlantılarının kontrol edilmesi
 • Tasarım çalışmaları ve hesaplama incelemeleri
 • Dinamik ve statik yük testi
 • Kasnak dahil olmak üzere tüm yapısal yük taşıyan elemanların muayenesi
 • Yapısal bütünlüğünü sağlamak için vinç kirişleri, raylar ve tepe vinç kolonlarının kontrol edilmesi
 • Hat seviyesi ve span Vinç gantry anketleri
 • Çatlaklar için yük kancalarının tahribatsız muayenesi (NDT) ve çarpıklıkların görsel denetimi
 • Ünitenizin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için operasyonel testler
 • Mekanik, yapısal, elektrik ve emniyet sistemlerinin yanı sıra halat ve zincirlerin kullanılmasından önce periyodik denetimler ve muayene
 • Tüm emniyet cihazlarının yeniden incelenmesi
 • Düzenleyici uygunluk değerlendirmeleri
 • Kalıntı ömür değerlendirmesi
 • Onarım denetimi

Parçalar bozulmaya başlamadan önce değiştirilmesi, bir ekipmanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur, maddi hasarları veya personel yaralanmasını önler ve verimliliği artırır.

Bize bugün ulaşın ve Caraskal, Vinç, Kaldırma Araçlarının emniyet, güvenilirlik ve kanuni gerekliliklere uygunluğunu nasıl sağlayabileceğini keşfedin.